Leczenie przyczynowe mukowiscydozy

W lipcu 2022 r. Oddział Pediatrii, Alergologii i Pneumonologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w
Bydgoszczy przystąpił do realizacji programów lekowych, które stanowią leczenie przyczynowe u
pacjentów chorych na mukowiscydozę. Zgodnie z dostępnymi publikacjami, zastosowanie
modulatorów białka CFTR pozytywnie wpływa na właściwości fizyczne i chemiczne śluzu
wytwarzanego przez organy chorego, ograniczając kumulowanie się wydzieliny w drogach
oddechowych i przewodzie pokarmowym pacjenta, poprawiając tym samym funkcjonowanie
organów, zmniejszając częstotliwość zaostrzeń i zapotrzebowanie na przyjmowanie antybiotyków.

Każdy pacjent i każdy lekarz czekał na tą chwilę. W ostatnich latach nastąpił przełom w leczeniu,
pojawiły się terapie przyczynowe- warunkujące nową jakość życia dla pacjentów. Możemy mówić o
rewolucji w leczeniu mukowiscydozy w Polsce
– mówi dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska,
kierownik Oddziału Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii.

Terapia lekami przyczynowymi oferowana jest przez ośrodki specjalistyczne, dysponujące
wielodyscyplinarnym zespołem terapeutycznym, który łączy leczenie przyczynowe z nadal istotnym,
wspierającym terapię leczeniem objawowym. Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii jest
ośrodkiem referencyjnym, świadczącym kompleksowe leczenie i opiekę – w skład zespołu
terapeutycznego, pracującego z pacjentami wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog,
dietetyk, nauczyciel oraz pracownik socjalny. Leczenie mukowiscydozy w Wojewódzkim Szpitalu
Dziecięcym w Bydgoszczy – dowiedz się więcej.

Leczenie przyczynowe – informacje dla pacjentów: https://ptwm.org.pl/pl/aktualnosci/321

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap