REGULAMIN

Po przybyciu do oddziału, dostaną Państwo Regulamin. Określa on zasady przebywania dzieci i ich opiekunów w szpitalu. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie zasad, które umożliwiają bezpieczny i spokojny pobyt wszystkim naszym pacjentom.

CZAS WOLNY

Na każdym oddziale znajduje się świetlica – to tutaj mogą Państwo spędzać z dzieckiem czas, korzystając z dostępnego sprzętu, gier i zabaw. W ciepłych miesiącach można korzystać z placów zabaw na dachu – znajdą je Państwo w budynku B1 na piętrze 1, 2 i 5. Do Państwa dyspozycji pozostają także oddziałowe kuchnie, a także Restauracja Bajeczna zlokalizowana w budynku B1 na poziomie -1. Kaplicę Szpitalną znajdą Państwo w tym samym budynku na poziomie -2, a szatnię w Budynku B1, przy Izbie Przyjęć.

Place zabaw:

  • placeholder Budynek B1,
  • piętro 1,2 i 5

Restauracja Bajeczna:

  • placeholder Budynek B1,
  • poziom -1

Kaplica:

  • placeholder Budynek B1,
  • poziom -2

Szatnia:

  • placeholder Budynek B1,
  • poziom 0

PARKING

Parking przeznaczony jest wyłącznie dla opiekunów i odwiedzających naszych pacjentów oraz pracowników i gości szpitala. Wjazd znajduje się przy portierni, obok budynku A. Żeby wjechać należy nacisnąć przycisk, który podniesie szlaban. Przy szlabanie znajduje się informacja o liczbie wolnych miejsc. Miejsca postojowe znajdują się przy budynkach A i B2. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort osób przebywających na terenie szpitala, nie jest dozwolone pozostawianie pojazdu poza wyznaczonymi miejscami. Jeżeli nie ma wolnych miejsc, możliwy jest wjazd pojazdu na teren szpitala tylko na chwilę - by pacjenta przywieźć czy odebrać.

Parkowanie do 30 minut jest zwolnione z opłaty. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata – za każdą rozpoczętą godzinę od momentu wjazdu na teren szpitala - 3 zł. Opłatę należy uiścić przed wyjazdem w jednym z dwóch urządzeń do poboru opłat, maksymalnie 15 minut przed opuszczeniem terenu– jeden parkometr zlokalizowany jest przy wejściu do budynku A, drugi przy wyjeździe, przy budynku C. Na terenie szpitala obowiązuje ruch jednokierunkowy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją na ten temat.

PRAWA PACJENTA

Izba Przyjęć Izba Przyjęć Izba Przyjęć Izba Przyjęć Izba Przyjęć
TIP