ZMIANY ORGANIZACYJNE - ODDZIAŁY, PORADNIE, PRACOWNIE [AKTUALIZACJA]

Szanowni Państwo,

ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu oddziałów, poradni i pracowni szpitala. Ich celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do poniższych zaleceń. Wprowadzone zmiany obowiązują do odwołania.

 Aktualizacja 27.03.2020 r.

Strategia Ministra Zdrowia związana z ogłoszonym w Polsce  stanem epidemii zakłada wprowadzenie działań przeciwepidemicznych, mających na celu maksymalne ograniczenie jej rozprzestrzeniania. Kluczowym  działaniem prewencyjnym jest jak najszersze ograniczenie bezpośrednich kontaktów między ludźmi. W związku z powyższym oraz mając na uwadze dobro pacjentów i personelu Szpitala, zgodnie z art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy zadecydował o czasowym ograniczeniu prawa opiekunów do sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad dziećmi z wyłączeniem matek karmiących i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Po konsultacjach z Rzecznikiem Praw Dziecka i Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń Szpitala, z ograniczenia zostają wyłączeni także opiekunowie dzieci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Hospitalizowanym dzieciom Szpital zapewnia opiekę doświadczonego i życzliwego zespołu lekarzy i pielęgniarek, a także psychologów i fizjoterapeutów. Dzieci znajdujące się w oddziałach Szpitala mają możliwość swobodnego kontaktu ze swoimi bliskimi drogą telefoniczną lub elektroniczną. Szpital zapewnia opiekunom dostęp do informacji na temat bieżącego stanu zdrowia dzieci. 

Pismo Rzecznika Praw Dziecka z dnia 24.03.2020 r.

Odpowiedź Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy na Pismo Rzecznika Praw Dziecka

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 26.03.2020 r.Oddziały szpitalne:

1.     Wstrzymanie odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitala.

2.     Wstrzymanie pobytu opiekunów prawnych w oddziałach szpitala (wyjątkiem są matki karmiące i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością oraz opiekunowie dzieci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia).

3.     Ograniczenie liczby wnoszonych do oddziałów przedmiotów – rzeczy pacjenta powinny mieścić się w szafce przy łóżku pacjenta.

 

Poradnie specjalistyczne:

1.     Wstrzymanie porad planowych w poradniach specjalistycznych szpitala – o odwołaniu wizyty pacjenci informowani są telefonicznie.

2.     Rejestracja pacjentów wyłącznie telefonicznie: 52 32 62 117; 797 008 548; 797 995 187.

3.     Pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni.

4.     Jeżeli będzie to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę na wizytę do lekarza.

5.     Wstrzymanie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz Poradni Rehabilitacyjnej.

6.     Odwołanie porad planowych w poradniach specjalistycznych nie dotyczy przypadków nagłych, koniecznych do diagnostyki czy zabiegu operacyjnego.

 

Pracownie diagnostyczne:

1.     Wstrzymanie realizacji badań dla klientów indywidualnych.

2.     Dla podmiotów zewnętrznych będą wykonywane wyłącznie badania dla pacjentów w stanie zagrożenia życia.

 

Listy oczekujących - zawieszenie obowiązku dostarczenia oryginału skierowania (rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia)

Od 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradni) oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania. Dowiedz się więcej.

 

Przypominamy również, że jeśli podejrzewają Państwo u siebie lub u dziecka zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, nie należy pojawiać się w Izbie Przyjęć szpitala. W takim przypadku należy unikać kontaktu z innymi osobami i zadzwonić do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

< Powrót