ZAKRES, MISJA, JAKOŚĆ

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy jest wielospecjalistycznym szpitalem pediatrycznym, świadczącym kompleksową opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Zakres naszej działalności określa Statut Szpitala, a do naszych podstawowych zadań należy:

  • sprawowanie stacjonarnej opieki zachowawczej specjalistycznej i ogólnopediatrycznej oraz zabiegowej: chirurgicznej, neurochirurgicznej i otolaryngologicznej;
  • sprawowanie pediatrycznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostyki, rehabilitacji oraz pielęgnacji;
  • udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Aktualnie w naszej ofercie znajduje się 10 Oddziałów, 20 Poradni Specjalistycznych i 11 Pracowni Diagnostycznych. Rocznie przyjmujemy około 15 tysięcy pacjentów, dysponujemy 220 łóżkami dla pacjentów i 86 łóżkami dla opiekunów, którzy mogą spędzać czas ze swoimi dziećmi.

Szpital zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę - pracuje z nami blisko 600 osób, w tym 158 lekarzy i 263 pielęgniarek. Przyjazna atmosfera, wzajemna życzliwość i dobra współpraca są podstawą naszej Polityki Jakości, dzięki czemu możemy skutecznie realizować misję otaczania pacjentów kompleksową i troskliwą opieką.

Nasze wysiłki skutkują rosnącą liczbą pacjentów, a jakość potwierdzają ogólnopolskie rankingi. W 2018 roku zajęliśmy pierwsze miejsce wśród placówek pediatrycznych w kraju w corocznym Rankingu Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

MODERNIZACJA

Nasz szpital może pochwalić się długoletnią tradycją i ogromnym doświadczeniem. Został założony w 1880 roku i przez pierwsze 60 lat funkcjonował i był rozwijany jako szpital dla pacjentów dorosłych. W czasie okupacji został przekształcony w Miejski Szpital Dziecięcy i tę rolę wypełnia już blisko 80 lat, od 1953 roku jako Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego.

W 2010 roku decyzją samorządu województwa kujawsko-pomorskiego Wojewódzki Szpital Dziecięcy został włączony do marszałkowskiego pakietu stulecia, zakładającego modernizację najważniejszych szpitali w regionie. Spektakularna inwestycja warta ponad 200 milionów, obejmująca modernizację zabytkowych budynków, budowę od podstaw nowego kompleksu szpitala i wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny ostatecznie zakończyła się w 2018 roku.

Szpital został zaprojektowany z myślą o poszerzeniu świadczonych usług oraz poprawy komfortu pacjentów, tak by odnalazły się w nim i małe dzieci i dorastająca młodzież. Prawie 3000 metrów powierzchni dachów zajmuje 6 ogrodów - różnych tematycznie, których wyposażenie dostosowane jest do potrzeb pacjentów w zależności od ich wieku. W każdym oddziale znajduje się klasa szkolna i pokój wypoczynkowy dla opiekunów z kącikiem zabaw dla dzieci.

Ostatnie lata ciężkiej pracy przeniosły nasz szpital do XXI wieku, stwarzając możliwości dalszego rozwoju, poszerzenia oferty i świadczenia kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie.

DYNAMICZNY ROZWÓJ

Celem przeprowadzanej modernizacji szpitala było nie tylko podniesienie komfortu i jakości leczenia obecnych pacjentów, ale przede wszystkim poszerzenie zakresu wykonywanych usług, wprowadzenie do oferty nowych świadczeń, które pozwoliłyby na kompleksowe i komplementarne leczenie pacjenta, dzięki czemu dzieci z regionu otrzymywałyby najlepszą jakościowo pomoc na miejscu, bez konieczności wyjazdu do innych regionów.

CHIRURGIA

Dużym krokiem w tym kierunku było otworzenie w listopadzie 2014 roku Oddziału Chirurgii Dziecięcej pod kierownictwem dr. hab. n. med. Andrzeja Igora Prokurata. Sam oddział ma bardzo szerokie zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne. Doświadczona kadra medyczna, w tym anestezjologiczna, pozwala na realizację świadczeń na najwyższym poziomie, z leczeniem oparzeń oraz pełnym profilem zabiegowym (chirurgia onkologiczna, torakochirurgia, chirurgia noworodka, urologia i endoskopia urologiczna, neurochirurgia z neuroendoskopią, chirurgia endokrynologiczna, wideochirurgia, chirurgia rekonstrukcyjna, endoskopia przewodu pokarmowego).

Wśród wykonywanych u nas unikatowych operacji warto wymienić zabiegi polegające na etapowych oszczędzających resekcjach lub radykalnym profilaktycznym usunięciu narządów u pacjentów z nowotworami dziedzicznymi. W Polsce takim leczeniem zajmują się nieliczne pediatryczne ośrodki kliniczne. Ze względu na to, że są to schorzenia rzadko występujące istotne jest, aby kwalifikację do terapii i leczenie operacyjne przeprowadzał specjalista z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Taką osobą jest dr hab. n. med. Andrzej Igor Prokurat, który jest reprezentantem środowiska chirurgów dziecięcych w Polskiej Grupie Roboczej ds. Leczenia Guzów Neuroendokrynnych Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

NEUROCHIRURGIA

W 2015 roku utworzyliśmy Oddział Neurochirurgii Dziecięcej, którym kieruje dr Dariusz Paczkowski. Założycielem Oddziału był prof. Marek Harat, który również w naszym szpitalu przeprowadza skomplikowane operacje u dzieci. Utworzenie Oddziału w znaczący sposób poszerzyło regionalną ofertę i podniosło jakość świadczonych usług - dotychczas pacjenci z neurologicznymi schorzeniami, szczególnie poniżej drugiego roku życia, musieli się leczyć w Instytucie Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytucie Centrum Matki Polki w Łodzi lub Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Nasz Oddział Neurochirurgii Dziecięcej obejmuje kompleksową, komplementarną i ciągłą opieką medyczną m. in. dzieci chore na padaczkę lekooporną. W wybranych przypadkach wszczepia się im stymulator nerwu błędnego. Od 2015 roku przeprowadzono u nas 10 takich operacji, a także 19 operacji u dzieci z nowotworami złośliwymi ośrodkowego układu nerwowego oraz 136 operacji u dzieci z zaburzeniami ruchu w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, dystonii, zespołu Tourette’a i innych chorób neurodegeneracyjnych, a także m. in. wad rozwojowych i chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem neurochirurgii dziecięcej w Polsce zajmującym się inwazyjnym leczeniem zaburzeń ruchu u dzieci przy zastosowaniu metod stereotaksji, wykonując zabiegi ablacyjne i głęboką stymulację mózgu.

ONKOLOGIA

Również w 2015 roku wzbogaciliśmy ofertę szpitala o Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Dziecięcej pod kierunkiem prof. Andrzeja Kurylaka. Jest to powrót do korzeni, ponieważ pacjenci onkologiczni byli leczeni w naszym szpitalu już w latach siedemdziesiątych. Obecnie, w wersji poszerzonej o Reumatologię, na naszym Oddziale pracują wysokiej klasy specjaliści z długoletnim doświadczeniem, realizujący pełen zakres procedur diagnostyczno-terapeutycznych z dziedziny pediatrii, onkologii i hematologii oraz reumatologii.

Oddział oferuje wszechstronną i kompleksową diagnostykę i terapię dzieci z ostrymi i przewlekłymi chorobami wieku dziecięcego, nienowotworowymi i nowotworowymi chorobami krwi, nowotworami narządowymi oraz układowymi schorzeniami tkanki łącznej.

OTOLARYNGOLOGIA

Od roku 1948 w naszym szpitalu działa Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, którym od 2010 roku kieruje dr Józef Mierzwiński. Oddział od lat znany jest ze specjalistycznego i wysoce skutecznego leczenia niedosłuchu u dzieci i realizowania zabiegów wszczepiania implantów ślimakowych. To pierwszy i jedyny ośrodek w Polsce przygotowany do założenia implantu pniowego u pacjentów pediatrycznych od 1 do 2 roku życia. To również najlepiej wyposażony dziecięcy oddział laryngologiczny, posiadający najwyższej jakości sprzęt chirurgiczny, mikroskop operacyjny z funkcją 3D, endoskopy 3D, najnowszą neuronawigację chirurgiczną, cyfrowe FULL HD tory wizyjne, systemy do polimodalnego monitoringu nerwów czaszkowych czy wysokoobrotowe wiertarki do chirurgii podstawy czaszki.

Dzięki wzbogaceniu oferty szpitala, budowie interdyscyplinarnego zespołu i doskonałej współpracy naszych onkologów, chirurgów, laryngologów i neurochirurgów Wojewódzki Szpital Dziecięcy wyspecjalizował się w operacyjnym leczeniu nowotworów u dzieci i chirurgicznym leczeniu trudno dostępnych guzów głowy i szyi, a pacjent, który trafia do nas z podejrzeniem nowotworu jest szybko diagnozowany, konsultowany i operowany na miejscu bez konieczności szukania pomocy w innych ośrodkach.

Szpital WSD
Logo Logo Logo
Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz
Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz