Konferencja Otologia 2022

W dniach 15-17 września w Hotelu Copernicus w Toruniu odbyła się VII międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniową Otologia 2022, organizowana przez Oddział Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Fundację Na Rzecz Rozwoju Otolaryngologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim Larmed i Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod patronatem Sekcji Otologii i Neurootologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze trendy w leczeniu zaburzeń słuchu, narządu równowagi oraz patologii ucha i kości skroniowej. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach i pokazach chirurgii ucha z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tworzenia obrazu 3D.

Pragniemy podziękować Państwu za udział w konferencji i wymianę cennych doświadczeń. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas licznych wykładów i warsztatów przyda się Państwu w codziennej pracy, a nawiązane kontakty wzmocnią współpracę między ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi.

W wydarzeniu uczestniczyli specjaliści Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, przygotowując wystąpienia, prowadząc/współprowadząc warsztaty i pokazy:

Warsztaty – 15 września

  • Protezowanie słuchu u dzieci – współczesne wskazania, zasady, problemy
    Prowadzący: mgr Tomek Szutko, lek. Iwona Wrukowska (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
    Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy), inż.
    Adam Nowak
  • Podstawy programowania procesorów dźwięku w oparciu o przypadki kliniczne
    Prowadzący: dr hab. Michał Karlik, dr Małgorzata Śmiechura, lek. Paweł Listopadzki (Oddział
    Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa
    Brudzińskiego w Bydgoszczy), mgr inż. Marcin Talar
  • Endoskopowa chirurgia ucha
    Prowadzący: dr Justyna Tyra (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej,
    Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy), prof. Richard Salzman, dr
    Marco Bonali, dr Eliza Brożek-Mądry
  • Chirurgiczne leczenie niedosłuchu
    Prowadzący: dr hab. Wojciech Gawęcki, prof. Piotr Skarżyński, dr hab. Józef Mierzwiński (Oddział
    Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa
    Brudzińskiego w Bydgoszczy), dr n. med. Justyna Tyra (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
    Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy), lek.
    Karolina Haber (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital
    Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy), dr n. med. Marek Porowski
  • Diagnostyka narządu przedsionkowego: V-hit, Vemp, VNG
    Prowadzący: prof. Katarzyna Iwanicka-Pronicka , lek. Paweł Listopadzki (Oddział Otolaryngologii,
    Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w
    Bydgoszczy), inż. Adam Nowak, lek. Iwona Wrukowska (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
    Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy)
  • Badania obrazowe w otologii
    Prowadzący: prof. Marcin Szymański, dr Katarzyna Amernik, lek. Karolina Haber (Oddział
    Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa
    Brudzińskiego w Bydgoszczy)
  • Droga dziecka do implantu ślimakowego audiolog/otochirurg/surdologopeda/psycholog
    Prowadzący: prof. Wiesław Konopka, dr Maria Drela (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
    Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy), mgr
    Katarzyna Leppert, mg Małgorzata Zerbst, dr med. Katarzyna Bieńkowska

Sesja 2. Pokaz chirurgii ucha w 3D – 16 września

Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Józef Mierzwiński (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii
Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy), prof. Marcin
Szymański, dr Justyna Tyra (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki
Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy)

  • Metody wizualizacji 3D w otochirurgii
    lek. Karolina Haber, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital
    Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Pokazy chirurgii 3D
    egzoskop/mikroskop/endoskop
    -mastoidectomia
    -osikuloplastyka
    -implanty ślimakowe

Sesja 3. Implanty słuchowe – 16 września
Przewodniczący sesji: dr hab. Michał Karlik, prof. Krzysztof Morawski

  • Wady ucha wewnętrznego a implant ślimakowy: współczesna klasyfikacja wad uchawewnętrznego, przegląd wad ucha wewnętrznego, wskazania do implantów pniowych
    lek. Karolina Haber, dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
    Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Panel: Implanty Ślimakowe i Pniowe – 16 września
Moderator: dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii
Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

  • Ewolucja wskazań do implantów ślimakowych i pniowych u dzieci
    dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej,
    Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Sesja 6. Otologia dziecięca – 16 września
Przewodniczący sesji: dr hab. n.med. Jarosław Szydłowski, dr hab. n.med. Lidia Zawadzka-Głos

  • Nawracające zapalenie wyrostka sutkowatego

dr n. med. Justyna Tyra, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital
Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Sesja 7. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszki – 16 września
Przewodniczący sesji: prof. Marcin Szymański, prof. Małgorzata Wierzbicka

  • Guzy bocznej podstawy czaszki u dzieci

dr n. med. Dariusz Paczkowski (Oddział Neurochirurgii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.
Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy), dr hab. n. med. Józef Mierzwiński (Oddział Otolaryngologii,
Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy),
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak (Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii,
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy)

Sesja 8. Perlak i stany przedperlakowe – 16 września
Przewodniczący sesji: prof. Kazimierz Niemczyk

  • Możliwości diagnostyki i leczenia stanów przedperlakowych

dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, dr n. med. Justyna Tyra, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Sesja 9. Endoskopowa chirurgia ucha – 16 września

Przewodniczący sesji: prof. Richard Salzman, dr Justyna Tyra (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy)

  • Tympanoplastyka endoskopowa vs klasyczna
    dr Justyna Tyra, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital
    Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Sesja 11. Pielęgniarska

Przewodniczący sesji: mgr Anna Kisiel (Blok Operacyjny, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa
Brudzińskiego w Bydgoszczy), mgr Paulina Goślinowska-Sieńko (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy)

  • Rola EBN w pracy zawodowej pielęgniarki – gdzie i jak szukać dowodów naukowych?
    dr n. o zdrowiu Marta Lewicka, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej,
    Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Problemy otolaryngologiczne u dzieci – badania słuchu, leczenie niedosłuchu
    mgr Paulina Goślinowska-Sieńko, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej,
    Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Czynniki etiologiczne zakażeń w otolaryngologii
    mgr Ewa Karwecka, specjalista ds. Epidemiologii, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa
    Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Procedury zabiegowe w otologii dziecięcej wczoraj i dziś – rola pielęgniarki operacyjnej
    mgr Anna Kisiel, Blok Operacyjny, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w
    Bydgoszczy

Nowy Konsensus: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w wysiękowym zapaleniu ucha
środkowego

Moderator: prof. Wiesław Konopka

  • Uczestnicy: Jarosław Szydłowski, Lidia Zawadzka-Głos, Ireneusz Bielecki, Józef Mierzwiński
    (Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.
    Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy)

Sesja 14. VARIA – 17 września

Przewodniczący sesji: prof. Wioletta Pietruszewska, dr Wojciech Domka

  • Możliwości rekonstrukcyjne małżowiny usznej u dziecka
    dr n. med. Justyna Tyra, dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i
    Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Sesja plakatowa – 17 września

Przewodniczący: dr Monika Kochman, dr Jolanta Michalak-Tlappa (Oddział Otolaryngologii,
Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy)

  • Znaczenie narządu przedsionkowego u dziecka z implantem ślimakowym
    lek. Paweł Listopadzki, lek. Iwona Wrukowska, lek. Artur Lewandowski, dr hab. n. med. Józef
    Mierzwiński, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital
    Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Program Konferencji >

mgr Ewa Karwecka podczas wystąpienia na temat czynników etiologicznych zakażeń w
otolaryngologii
Przewodniczące Sesji Pielęgniarskiej – mgr Anna Kisiel i mgr Paulina Goślinowska podczas
konferencji
mgr Paulina Goślinowska prezentująca temat „Problemy otolaryngologiczne u dzieci –
badania słuchu, leczenie niedosłuchu”
mgr Paulina Goślinowska omawiająca historię leczenia niedosłuchu
mgr Anna Kisiel prezentująca temat „Procedury zabiegowe w otologii dziecięcej wczoraj i
dziś - rola pielęgniarki operacyjnej”
Uczestnicy konferencji
dr n. o zdrowiu Marta Lewicka podczas prezentacji tematu „Rola EBN w pracy zawodowej
pielęgniarki – gdzie i jak szukać dowodów naukowych?”
< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap