Międzynarodowy Dzień Farmaceuty

14 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Farmaceuty – święto ustanowione w 1968 roku w Turcji, z czasem obchodzone na całym świecie przez wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty, pracujące zarówno w aptekach, jak i w innych podmiotach ochrony zdrowia.

Farmaceuci w szpitalach koordynują zaopatrzenie placówki w leki i wyroby medyczne, współuczestniczą w ustalaniu szpitalnej listy leków i profilaktyki okołooperacyjnej, przygotowują leki recepturowe zgodne z indywidualnymi potrzebami pacjentów. W pracowniach żywienia klinicznego, współpracując z zespołem terapeutycznym, organizują proces przygotowania mieszanin stosowanych w żywieniu pozajelitowym, dbając, by receptury wykonywano w odpowiednich warunkach i z należytą starannością, zwracając uwagę na możliwe interakcje lekowe, kolejność i ilość podawanych pacjentowi składników odżywczych, a także przygotowują pacjentów i opiekunów do samodzielnego przygotowywania zaleconych mieszanin w warunkach domowych. Jest to ważne i odpowiedzialne zadanie, które jest podstawą wielu procedur terapeutycznych, stanowiących często o ich powodzeniu, a także komforcie pacjenta.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty, serdecznie dziękujemy za codzienną pracę, życzymy satysfakcji z podejmowanych wyzwań, pomyślności i spełniania w życiu osobistym i zawodowym. 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap