Podziękowania za przekazane Szpitalowi środki ochrony indywidualnej

Serdecznie dziękujemy Fundacji Onkologicznej „AntyRak” za maseczki, Pani Jude Shen i Panu Karolowi K. za gogle ochronne i Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Bydgoszczy za przyłbice podarowane na rzecz Szpitala.
 
Dyrekcja i personel Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy
 
< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap