WOŚP dla audiologii i laryngologii dziecięcej – 60. Konkurs Ofert

W dniach 24-26.04.2022 w Warszawie odbył się 60. Konkurs Ofert, podczas którego Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy dokonała zakupu wyrobów medycznych, które wesprą diagnostykę zaburzeń
słuchu u dzieci w 64 placówkach w 52 miastach w Polsce.

Oddziałowi Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im.
Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy zostaną przekazane aparaty:

  • TITAN – zintegrowane urządzenie do peryferyjnych badań audiologicznych,
  • audiometr kliniczny – urządzenie akustyczne służące do diagnostyki zaburzeń organicznych narządu słuchu,
  • ABR (Auditory Brainstem Response) – urządzenie do badania potencjałów wywołanych,
  • aparat do otoemisji akustycznej,
  • tympanometr – urządzenie umożliwiające ocenę zaburzeń ucha środkowego.

Serdecznie dziękujemy za cenny dar wszystkim Wolontariuszom, Darczyńcom i Fundacji.

Lista zakupionego sprzętu w ramach 60. Konkursu Ofert >

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap