XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

W dniach 6-8 czerwca 2024 roku w Centrum Konferencyjnym Fabryczna w Krakowie odbył się XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Najważniejszym celem spotkania było zaktualizowanie wiedzy na temat nowoczesnej diagnostyki i terapii nowotworów oraz nienowotworowych chorób krwi wieku dziecięcego i młodzieńczego. Wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń klinicznych w gronie specjalistów z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. 

Podczas sesji plakatowej, lekarze oddziałów Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii oraz Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy zaprezentowali prace badawcze:

  • Wtórny zespół hemofagocytarny w przebiegu przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej

Agata Kozińska1, Katarzyna Dylewska1,2, Milena Lubowicz1, Anna Krenska1, Andrzej Kurylak1,2

1 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii

2 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra Chorób Wieku Rozwojowego

  • Biopsja stereotaktyczna mózgu u dzieci: skuteczność i powikłania

Dariusz Paczkowski1, Kinga Kieszkowska2, Edyta Zwolińska1, Agata Kozińska2, Józefina Rakowska1, Andrzej Kurylak2,3

1 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Oddział Neurochirurgii Dziecięcej

2 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii,

3 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra Chorób Wieku Rozwojowego

  • Objawy, lokalizacja, stopień zaawansowania i leczenie nowotworów z pierwotnych komórek płciowych u dzieci

Milena Lubowicz1, Kinga Kieszkowska1, Anna Krenska1, Katarzyna Dylewska1,2 Andrzej Kurylak1,2

1 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii 

2 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra Chorób Wieku Rozwojowego

Zdjęcia trzech plakatów prezentowanych podczas sesji plakatowej XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie
< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap