Zmarł doktor Edward Grądziel

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Doktora Edwarda Grądziela, cenionego lekarza
pediatry, związanego z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy
przez trzydzieści lat kariery zawodowej. Doktor Edward Grądziel w latach 1980-1991 pełnił funkcję
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a do 2010 roku kierował placówką jako Dyrektor Szpitala. Przez
lata sprawowania funkcji, Dyrektor Grądziel tworzył atmosferę rozwoju, koncentrując się na
poszerzaniu udzielanych przez Szpital procedur – pod Jego kierownictwem, Wojewódzki Szpital
Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy jako jeden z pierwszych ośrodków rozpoczął
diagnozowanie wrodzonych wad serca u noworodków. Dzięki staraniom Dyrektora i zwróceniu uwagi
na potrzeby rehabilitacyjne najmłodszych pacjentów, powstał nowoczesny Wojewódzki Ośrodek
Rehabilitacji dla Dzieci. Przed odejściem na emeryturę Dyrektor Edward Grądziel zainicjował
rozbudowę Szpitala, która umożliwiła w kolejnych latach poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń
o wysokospecjalistyczne procedury zachowawcze i zabiegowe, czyniąc Szpital jednym z ważniejszych
ośrodków, oferujących kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów pediatrycznych w regionie.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 stycznia o godzinie 12:00 w kościele pw. Zmartwychwstania
Pańskiego w Bydgoszczy.

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap