Podziękowania dla doktora Olgierda Pileckiego

W związku z przejściem na emeryturę dr. n. med. Olgierda Pileckiego, w czwartek odbyła się
uroczystość podziękowania Doktorowi za wieloletnią pracę na rzecz pacjentów Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy. Doktor Olgierd Pilecki był związany ze
Szpitalem przez ponad 40 lat swojej kariery zawodowej, od 1996 roku pełnił funkcję kierownika
Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii.

Przez lata współpracy dr n. med. Olgierd Pilecki dał się poznać społeczności Szpitala jako świetny
specjalista, oddany pacjentom lekarz i życzliwy kolega. Z zaangażowaniem wypełniał rolę badacza i
edukatora, przyczyniając się do pogłębiania wiedzy wśród lekarzy, pracowników ochrony zdrowia,
pacjentów i środowisk opiekuńczo-szkolnych. Pod kierownictwem Doktora, Oddział Pediatrii,
Endokrynologii i Diabetologii systematycznie poszerzał kompetencje, stając się jednym z wiodących
ośrodków leczenia chorób układu endokrynnego dzieci i młodzieży w regionie. Pacjenci mogli polegać
nie tylko na doświadczeniu i wiedzy medycznej Doktora, ale także na osobistym zaangażowaniu i woli
działania na rzecz pacjentów, czego efektem były inicjowane i współorganizowane przez Doktora
Pileckiego akcje charytatywne, w tym pozyskiwanie środków na zakup pierwszych pomp
insulinowych, które trafiły do Szpitala w latach 2001-2002.

Z dumą i sympatią będziemy przywoływać współpracę z Panem Doktorem, pielęgnując pamięć o
wszystkich podejmowanych na przestrzeni lat przedsięwzięciach, tak korzystnych dla pacjentów
Szpitala.

Dr n. med. Olgierd Pilecki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w
1975 roku, uzyskał tytuł specjalisty w zakresie pediatrii w 1982 roku oraz endokrynologii w 2002 roku.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskał w 1991 roku po obronie
pracy „Badania hormonu wzrostu i zachowania się wysokości ciała dzieci leczonych z powodu ostrej
białaczki”. Autor i współautor wielu prac opublikowanych, doniesień na zjazdach i sympozjach
krajowych i międzynarodowych.

Członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu od 2000 r. i towarzystw
naukowych: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego,
Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i
Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Uczestniczył w badaniach krajowych i międzynarodowych nad przeciwwymiotnym działaniem
Zofranu u dzieci z chorobami nowotworowymi, oceny skuteczności działania hipoglikemizującego
wybranych leków u dzieci z cukrzycą t.2, odległych skutków leczenia hormonem wzrostu dzieci
urodzonych z niedoborem wzrostu, określenia podłoża genetycznego i immunologicznego cukrzycy u
chorych dzieci i ich rodzin, ustalenia współistnienia / zależności w występowaniu cukrzycy t. 1 i
celiakii wśród dzieci chorych na cukrzycę, porównania skuteczności różnych preparatów insulin
szybko działających i różnych preparatów hormony wzrostu.

Współtwórca polskiej bazy danych dzieci chorych na cukrzycę typu 1, leczonych przy użyciu
indywidualnych pomp insulinowych (2005), uczestniczył w reaktywowaniu polskiego uczestnictwa w
międzynarodowej bazie danych dzieci leczonych hormonem wzrostu – KIGS (2004). Współtwórca
modelu opieki profilaktyczno-leczniczej dla dzieci obciążonych hemofilią. Brał udział w utworzeniu
oddziału zajmującego się leczeniem otyłości u dzieci w miejscowości uzdrowiskowej Ciechocinek.
Dwukrotnie pełnił funkcję Specjalisty Wojewódzkiego ds. Pediatrii i Medycyny Szkolnej w latach
1991-1999.

Od lat zaangażowany w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rzecz dzieci chorujących
na cukrzycę, dzieci z chorobami nowotworowymi oraz dzieci i młodzieży z przewlekłą niewydolnością
nerek. Jednym z efektów tej współpracy był program pozyskiwania pomp insulinowych dla dzieci
chorych na cukrzycę t. 1., który został zainicjowany w regionie kujawsko-pomorskim przez Oddział
Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego
w Bydgoszczy.

Dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Rektorską II stopnia oraz nagrodą przyznawaną przez Bydgoską
Fundację Onkologiczną. Otrzymał wyróżnienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pomoc i
wsparcie okazywane osobom z niepełnosprawnościami poprzez rozwiązywanie klinicznych
problemów chorób uwarunkowanych genetycznie oraz przygotowanie i udział w akcji „białej
niedzieli”. W 2007 r. uhonorowany medalem honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
nadanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Przekazanie pomp insulinowych pacjentom Oddziału Endokrynologii - mamy z pacjentami, dr n. med.
Olgierd Pilecki, dyr. ds. Lecznictwa Danuta Kurylak, 2001 r.
Dr n. med. Olgierd Pilecki z personelem Oddziału, 2005 r.
8-tysięczny pacjent, mama pacjenta, dr n. med. Olgierd Pilecki, dyr. Szpitala Edward Grądziel, dyr. ds.
Lecznictwa, Danuta Kurylak, 2007 r.
Uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala, dr n. med. Olgierd Pilecki,
wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Edward Hartwich
Uroczystość świąteczna w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii
Spotkanie świąteczne w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii
Zespół Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii w 2019 roku
< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap