Recertyfikacja ISO 9001:2015

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy przeszedł pozytywnie procedurę
recertyfikacyjną, odnawiając certyfikat poświadczający spełnienie norm Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001:2015. Certyfikat obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie stacjonarnej
opieki specjalistycznej i ogólnopediatrycznej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, realizację
programów lekowych i udział w badaniach klinicznych, profilaktykę i promocję zdrowia.

ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić Systemu
Zarządzania Jakością (SZJ) w organizacji. Zawiera wytyczne, zasady i procedury, niezbędne do
dostarczania produktów i usług, które spełniają potrzeby klientów oraz wymagania prawne.
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wydawany jest na trzy lata. Co roku jednostka
certyfikująca przeprowadza audyt nadzoru mający na celu sprawdzenie, czy system jest utrzymywany
i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy. Po przeprowadzeniu dwóch audytów nadzoru
następuje odnowienie certyfikatu. Pod koniec ważności certyfikatu ISO 9001 jednostka przeprowadza
audyt recertyfikujący i wydaje nowy certyfikat, ważny na kolejne 3 lata.

Certyfikat poświadczający, że system zarządzania jakością w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO
9001:2015. Ważność certyfikatu: od 18 października 2022 r. do 17 października 2025 r.
< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap