Certyfikat PPS HAI&AU

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy uzyskał certyfikat
poświadczający udział w 2022 roku w badaniu punktowym występowania zakażeń szpitalnych
związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologią
opracowaną przez ECDC. Certyfikat ważny jest do 30 grudnia 2023 r.

PPS HAI&AU (ang. Point Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use
in Acute Care Hospitals) to badanie punktowe występowania zakażeń szpitalnych i zużycia
antybiotyków w europejskich szpitalach pełniących ostry dyżur. Celem badania jest ocena częstości
występowania zakażeń oraz zużycia antybiotyków; opis pacjentów, inwazyjnych procedur
medycznych, zakażeń oraz przepisywanych antybiotyków z podziałem na typ pacjentów, specjalności
medyczne i na kraje członkowskie UE; upowszechnianie wyników wśród osób, które powinny znać
lokalne, regionalne, krajowe oraz europejskie dane, aby podnosić świadomość, wspierać tworzenie
struktur i umiejętności badawczych; identyfikacja najczęstszych problemów w krajach UE;
dostarczenie wystandaryzowanego narzędzia badawczego szpitalom służącego identyfikacji celów
wymagających poprawy jakości. W Polsce badanie realizowane jest przez Stowarzyszenie
Epidemiologii Szpitalnej.

Informacje na temat badania na stronie SES >

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap