XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania w Reumatologii Dziecięcej”

W dniach 5–7 października odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania w Reumatologii Dziecięcej” zorganizowana w Lublinie pod patronatem naukowym Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Celem Konferencji było przedstawienie najnowszych doniesień i rekomendacji w dziedzinie reumatologii wieku rozwojowego oraz dyskusja nad bieżącymi problemami w reumatologii dziecięcej. Podczas Konferencji lekarze Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy zaprezentowali tematy:

6 października podczas Sesji Naukowej oraz Sesji Przypadków i Doniesień Oryginalnych:

 • Młodzieńczy zespół Sjögrena – czy jest potrzeba modyfikacji kryteriów diagnostycznych?
  dr n. med. Katarzyna Kobusińska 1 , lek. Ewa Muzalewska 1 , lek. Violetta Osińska 1 , lek. Katarzyna Behnke-Kowalska 1 ,
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak 1,2
 • Wtórny zespół hemofagocytany w przebiegu przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej
  lek. Agata Kozińska 1 , dr n. med. Katarzyna Dylewska 1 , dr n. med. Anna Krenska 1 , prof. dr hab. n. med. Andrzej
  Kurylak 1,2
 • Zespół aktywacji makrofagów w toczniu rumieniowatym układowym – przyczynek do dyskusji o miejsce kryteriów diagnostycznych MAS specyficznych dla poszczególnych zapalnych układowych chorób tkanki łącznej
  dr n. med. Katarzyna Kobusińska 1 , lek. Ewa Muzalewska 1 , lek. Violetta Osińska 1 , lek. Katarzyna Behnke-Kowalska 1 ,
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak 1,2


  1 Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w
  Bydgoszczy
  2 Katedra Chorób Wieku Rozwojowego Collegium Medicum UMK

7 października, podczas Sesji Przypadków i Doniesień Oryginalnych:

 • Rola diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu i monitorowaniu wyników leczenia młodzieńczego
  idiopatycznego zapalenia stawów
  lek. Michał Kopeć 1 , dr n. med. Katarzyna Kobusińska 2 , prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak 2,3

  1 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy
  2 Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w
  Bydgoszczy
  3Katedra Chorób Wieku Rozwojowego Collegium Medicum UMK

Program Konferencji: https://reumatopediatria2023.skolamed.pl/program-naukowy

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap