WSZYSTKIE ODDZIAŁY SZPITALA

Oddział Lokalizacja Ordynator Kontakt-sekretariat
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Budynek B1, poziom 0 Lek. med. Maciej Matczuk
Oddział Chirurgii Dziecięcej Budynek B1, piętro 4 dr hab. n. med. Andrzej Igor Prokurat
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Budynek B1, piętro 2 dr n. med. Dariusz Paczkowski
Oddział Neurologii Dziecięcej Budynek B1, piętro 2 dr n. med. Lucyna Müller
Oddział Patologii Noworodka Budynek B1, piętro 2 lek. med. Iwona Wójciak-Kotarska
Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Budynek B1, piętro 3 dr n. med. Olgierd Pilecki
Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Budynek B1, piętro 4 Prof. dr hab. Andrzej Kurylak
Oddział Pediatrii i Kardiologii Budynek B1, piętro 2 dr n. med. Iwona Bolewicz-Planutis
Oddział Pediatrii, Pneumologii i Alergologii Budynek B1, piętro 1 dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska
Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Budynek B1, piętro 3 dr hab. n. med. Józef Mierzwiński
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Budynek B2 dr n. med. Iwona Adamczak